ÂHİR ZAMAN

ÂHİR ZAMAN FİTNESİ

30 yıl önce

İbn-i Ömer (r.a.)'den rivayet edildiğine gö­re, şöyle demiştir:

Peygamber (s.a.v.) aramızda olduğu halde Haccetü'l-Vedâ'dan bahsediyor, fakat onun mahiyetini bilmiyorduk. Nihayet Peygamber (s.a.v.), Allah'a hamd ü sena etti;Deccal'ı an­dı ve onun hakkında uzun uzadıya söz söyle­di ve şöyle dedi: