MEZHEP İMAMLARIMIZ

İMÂM-I ŞÂFİÎ (R.A.)

21 yıl önce

Allah ondan razı olsun.

Peygamber (s.a.v.) Efendimizin amcası oğludur. Bu babta cedleri, Abdi Menaf'ta birleşir.

Daha çocukluk devresinde iken, ilim meclislerinde oturmaya meraklıy­dı. Dâima ilim meclislerini takip eder; duyduklarını kemiklere yazardı. Yazdığı kemiklerle kuyular dolardı. Öğrendiklerini yazmak için başka bir şey almaya parası yoktu. Kemikler o kadar çoğaldı ki koyacak yer bulama­dı ve küçük küçük açıp doldururdu. Hayli kuyu doldurdu.

İMAM-I MÂLİK (Rh.aleyh)

22 yıl önce

İmam-ı Mâlik dört muazzam müctehidin ikini sidir. Yemen kabilelerinden "Beni Esbah" kabilesine ve Hımyerîler'den bir hükümdar hanedanın mensuptur. Medine-i Münevvere'de doğmuş, orada neşvünema bulmuş, o mübarek belde-i tâhirenin ufuklarından senelerce bütün İslâm âleminin ilim ve hikmet nurlarını neşretmiş, yine o belde münevverede ahirete irtihal etmiştir.

İMAM AHMED BİN HANBEL (K.S.)

23 yıl önce

İmam Ahmed'in duvarı yıkıldı. Şakirdlerden biri komşu duvarından bir kesek toprak aldı. Çamura kattı. Ahmed ânı gördü. "Sen müslüman duvarından toprak aldın, bana şakirdliğe yaramazsın." dedi kovdu. Başka balçık ile duvarını yaptı. İmam Ahmed'e "Muhabbet nedir?" dediler.

- Bunu Bişr Hafi'ye sorun kim, ben buna cevap vere­mem. Ol diridir, ândan utanırım, dedi.

Zühd nedir? dediler.

Zühd üç türlüdür, dedi.

Evvel: Haramı terkeylemek. Bu avam zühdü.

İMAM-I AHMED İBN-İ HANBEL (R.ALEYH)

23 yıl önce

Eimme-i erbeanın dördüncüsüdür. Künyesi, "Ebu Abdillah" olup nesebi Adnana müntehi olmaktadır.

Merv'de doğmuştur veya validesi kendisine yüklü olarak Merv'den gidip Bagdad'da doğurmuştur. Babası Serhas valisidir. Bagdad'da yetişmiş, Küfe'ye, Basra'ya, Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye, Yemen'e, Şam'a, Elcezire'ye, Paris'e, Horasan'a, Elcibal'e gitmiş, zamanın en parlak ilim ve fazilet merkezlerini gezip dolaşmış sonra da yine Bağdad'a dönmüş, beş defa hac etmiştir.

İMAM ŞAFİÎ'NİN YEMEK HAKKINDAKİ ÖĞÜTLERİ

23 yıl önce

Yemek dört şekilde yenir.

 1. Tek parmak ile yemek - Bu kibarlıktandır.

 2. Çift parmak ile yemek - Bu kibirdendir.

 3. Üç parmak ile yemek - Bu sünnettendir.

 4. Dört veya beş parmak ile yemek - Bu da boğazı­nın kuludur.

Dört şey bedeni kuvvetlendirir

 1. Et yemek, 2. Güzel koku sürünmek,

 2. Münasebet olmadan çok yıkanmak, 4. Keten elbise giymek.

Dört şey bedeni zayıflatır

 1. Fazla münasebet, 2. Fazla düşünce,

İMAM-I ŞAFİÎ (K.S.)

24 yıl önce

İmam Şafiî der:

Pemgamber (s.a.v.)'i bir gece düşümde gördüm. Ba­na:- Sen kimsin? dedi. Ben: "Ya Resûlallah! Senin bölüğündenim." dedim.

 • İleri gel. dedi. Vardım.

 • Ağzını aç. dedi.

Ağzımı açtım. Ağzıma tükrüğünü koydu. Şöyle ki ağzımın içi dopdolu oldu.

 • Var şimdi sana tamamdır, dedi.

Ve o saatte Hazret-i Ali (r.a.)'yi gördüm. Parmağıma bir yüzük geçirdi ve:

İMAM AHMED BİN HANBEL (K.S.)

24 yıl önce

İmam Ahmed'in duvarı yıkıldı. Şakirdlerden biri komşu duvarından bir kesek toprak aldı. Çamura kattı. Ahmed ânı gördü. "Sen müslüman duvarından toprak aldın, bana şakirdliğe yaramazsın." dedi kovdu. Başka balçık ile duvarını yaptı.

İmam Ahmed'e "Muhabbet nedir?" dediler.

 • Bunu Bişr Hafi'ye sorun kim, ben buna cevap veremem. Ol diridir, ândan utanırım, dedi.

Zühd nedir? dediler.

Zühd üç türlüdür, dedi.

Evvel: Haramı terkeylemek. Bu avam zühdü.

İkinci: Helal'ın da çoğunu terk eylemek. Bu hâslarındır.

İMAM-I ŞÂFİİ (K S.)

26 yıl önce

İmam Şafii der:

Peygamber (s.a.v.)'i bir gece düşümde gör­düm Bana dedi: "Sen kimsin?" Ben dedim: «Ya Resûlallah! Senin bölüğündenim.» "ileri gel" de­di Vardım. "Ağzını aç" dedi. Açtım. Ağzıma tükrüğünü koydu. Şöyle ki ağzımın içi dopdolu oldu. "Var şimdi sana tamamdır" dedi. Ve o sa­atte Hazret-i Ali (r.a.)'i gördüm. Parmağıma bir yüzük geçirdi ve "Peygamber ilmi ve benim il­mim sana kuvvetli olsun," dedi.

Sayfalar