İMÂM AHMED BİN HANBEL (R.A.)

İMAM AHMED BİN HANBEL (K.S.)

23 yıl önce

İmam Ahmed'in duvarı yıkıldı. Şakirdlerden biri komşu duvarından bir kesek toprak aldı. Çamura kattı. Ahmed ânı gördü. "Sen müslüman duvarından toprak aldın, bana şakirdliğe yaramazsın." dedi kovdu. Başka balçık ile duvarını yaptı. İmam Ahmed'e "Muhabbet nedir?" dediler.

- Bunu Bişr Hafi'ye sorun kim, ben buna cevap vere­mem. Ol diridir, ândan utanırım, dedi.

Zühd nedir? dediler.

Zühd üç türlüdür, dedi.

Evvel: Haramı terkeylemek. Bu avam zühdü.

İMAM-I AHMED İBN-İ HANBEL (R.ALEYH)

23 yıl önce

Eimme-i erbeanın dördüncüsüdür. Künyesi, "Ebu Abdillah" olup nesebi Adnana müntehi olmaktadır.

Merv'de doğmuştur veya validesi kendisine yüklü olarak Merv'den gidip Bagdad'da doğurmuştur. Babası Serhas valisidir. Bagdad'da yetişmiş, Küfe'ye, Basra'ya, Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye, Yemen'e, Şam'a, Elcezire'ye, Paris'e, Horasan'a, Elcibal'e gitmiş, zamanın en parlak ilim ve fazilet merkezlerini gezip dolaşmış sonra da yine Bağdad'a dönmüş, beş defa hac etmiştir.

İMAM AHMED BİN HANBEL (K.S.)

24 yıl önce

İmam Ahmed'in duvarı yıkıldı. Şakirdlerden biri komşu duvarından bir kesek toprak aldı. Çamura kattı. Ahmed ânı gördü. "Sen müslüman duvarından toprak aldın, bana şakirdliğe yaramazsın." dedi kovdu. Başka balçık ile duvarını yaptı.

İmam Ahmed'e "Muhabbet nedir?" dediler.

  • Bunu Bişr Hafi'ye sorun kim, ben buna cevap veremem. Ol diridir, ândan utanırım, dedi.

Zühd nedir? dediler.

Zühd üç türlüdür, dedi.

Evvel: Haramı terkeylemek. Bu avam zühdü.

İkinci: Helal'ın da çoğunu terk eylemek. Bu hâslarındır.

İMAM AHMED BİN HANBEL (K.S.)

26 yıl önce

İmam Ahmed'in duvarı yıkıldı. Şakirdlerinden biri komşu duvarından bir kesek toprak aldı. Çamura kattı. Ahmed ânı gördü. «Sen müslüman duvarından toprak aldın, bana şakirdliğe yaramazsın», dedi kovdu. Başka balçık ile du­varını yaptı.

İmam Ahmed'e «Muhabbet nedir?» dediler.

  • Bunu Bişr Hâfî'ye sorun ki, ben buna cevap veremem. Ol diridir, ândan utanırım, dedi

  • Zühd nedir? dediler.

  • Zühd üç türlüdür, dedi.

Evvel: Haramı terkeylemek. Bu avam zühdü.

İMAM AHMED BİN HANBEL: (K.S.)

29 yıl önce

İmamı Hanbel (r.a.) vera, takva, riyazet ve keramet içinde acaib hallere sahipti ve duası müsecab idi.

Birgün Ahmed Hanbelî'yi tutup Halife önüne getirdiler. «Kur'an mahluktur, de» dediler.

Sarayın önünde bir çavuş duruyordu: «Yâ imam korkma Hakkı okuyup batılı söyleme. Ben bir kere uğruluk ettim. Beni sopa ile dövdüler. Haksız olduğum halde ikrar etmedim. Sen ise haktasın, ne korkarsın?» dedi.

HANBELİ MEZHEBİ

30 yıl önce

Hanbeli Mezhebinin imâmı (164) de Bağdâd'da doğup (241) de yine orada Rahmet-i Rahmân'a kavuşan Ahmed b. Hanbel'dir. Bu da büyük müçtehidlerdendir. İmam-ı Ahmed'in Hadisde ve fıkıhda hocası, Ebû Hanife'nin ta­lebesinden olan İmam-ı Ebû Yûsuf'dur.

Daha başkalarından da okumuştur. İmâm-ı Şafiî (190) tarihinde Bağdad'a geldiğinde Ahmed b. Hanbel ile görüşmüş ve «Bağdâd'da bundan efdâl, bundan daha fakih ve âlim bir kimse görmedim.» demiştir.