İMÂM MÂLİK (R.A.)

İMAM-I MÂLİK (Rh.aleyh)

22 yıl önce

İmam-ı Mâlik dört muazzam müctehidin ikini sidir. Yemen kabilelerinden "Beni Esbah" kabilesine ve Hımyerîler'den bir hükümdar hanedanın mensuptur. Medine-i Münevvere'de doğmuş, orada neşvünema bulmuş, o mübarek belde-i tâhirenin ufuklarından senelerce bütün İslâm âleminin ilim ve hikmet nurlarını neşretmiş, yine o belde münevverede ahirete irtihal etmiştir.