İMAM ŞAFİİ (R.A.)

İMÂM-I ŞÂFİÎ (R.A.)

21 yıl önce

Allah ondan razı olsun.

Peygamber (s.a.v.) Efendimizin amcası oğludur. Bu babta cedleri, Abdi Menaf'ta birleşir.

Daha çocukluk devresinde iken, ilim meclislerinde oturmaya meraklıy­dı. Dâima ilim meclislerini takip eder; duyduklarını kemiklere yazardı. Yazdığı kemiklerle kuyular dolardı. Öğrendiklerini yazmak için başka bir şey almaya parası yoktu. Kemikler o kadar çoğaldı ki koyacak yer bulama­dı ve küçük küçük açıp doldururdu. Hayli kuyu doldurdu.

İMAM ŞAFİÎ'NİN YEMEK HAKKINDAKİ ÖĞÜTLERİ

23 yıl önce

Yemek dört şekilde yenir.

  1. Tek parmak ile yemek - Bu kibarlıktandır.

  2. Çift parmak ile yemek - Bu kibirdendir.

  3. Üç parmak ile yemek - Bu sünnettendir.

  4. Dört veya beş parmak ile yemek - Bu da boğazı­nın kuludur.

Dört şey bedeni kuvvetlendirir

  1. Et yemek, 2. Güzel koku sürünmek,

  2. Münasebet olmadan çok yıkanmak, 4. Keten elbise giymek.

Dört şey bedeni zayıflatır

  1. Fazla münasebet, 2. Fazla düşünce,

İMAM-I ŞAFİÎ (K.S.)

24 yıl önce

İmam Şafiî der:

Pemgamber (s.a.v.)'i bir gece düşümde gördüm. Ba­na:- Sen kimsin? dedi. Ben: "Ya Resûlallah! Senin bölüğündenim." dedim.

  • İleri gel. dedi. Vardım.

  • Ağzını aç. dedi.

Ağzımı açtım. Ağzıma tükrüğünü koydu. Şöyle ki ağzımın içi dopdolu oldu.

  • Var şimdi sana tamamdır, dedi.

Ve o saatte Hazret-i Ali (r.a.)'yi gördüm. Parmağıma bir yüzük geçirdi ve:

İMAM-I ŞÂFİİ (K S.)

26 yıl önce

İmam Şafii der:

Peygamber (s.a.v.)'i bir gece düşümde gör­düm Bana dedi: "Sen kimsin?" Ben dedim: «Ya Resûlallah! Senin bölüğündenim.» "ileri gel" de­di Vardım. "Ağzını aç" dedi. Açtım. Ağzıma tükrüğünü koydu. Şöyle ki ağzımın içi dopdolu oldu. "Var şimdi sana tamamdır" dedi. Ve o sa­atte Hazret-i Ali (r.a.)'i gördüm. Parmağıma bir yüzük geçirdi ve "Peygamber ilmi ve benim il­mim sana kuvvetli olsun," dedi.

İMAM MUHAMMED İBN-İ İDRİS EŞ-SAFİÎ

29 yıl önce

H. (150) tarihinde Askalan'da, veya Şam bel­delerinden Gazze'de doğmuş. H. (204) tarihinde Mısır'da vefat etmiştir. Rahmetullahi aleyh.

İmam Şafii nesebce Kureyşîdir, büyük dedesi Şafî; gençliğinde Resûli Ekrem (s.a.v.) Efendimize mülâki olmak şerefine ermişti. Onun baba­sı Sabit (r.a.) de Bedir gazvesinde İslâmiyeti ka­bul etmiş, muhterem bir sahabîdir.

Dört büyük müctehidin üçüııcüsüdür. Pak büyük bir âlim, pek büyük bir müfessir ve muhaddistir. Tıp ilminden, şiir ve edebde de ihtisası var idi. Mezhebi şarka, garba yayılmıştır.

ŞAFİİ MEZHEBİ

30 yıl önce

Bu mezhebin müessisi, İmam-ı Muhammed b. İdris eş-Şâfiî'dir. (150) tarihinde Gazze'de doğmuş, (204) de Mısır'da Rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. İmam-ı Şafiî çok ah­lâklı, şiir ve lügatta gayet kuvvetli, büyük bir müctehid idi. İki yaşında iken Mekke'ye götü­rülmüş, oradaki büyük âlimlerden okumuş ve yirmi yaşında iken fetva vermiye izin veril­miştir.