MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

MTTB’ DE FAALİYETLERİNDE GENÇLİĞE VERİLMEK İSTENENLERİN ÖZÜ:

4 yıl önce

Ömer Muhammed Öztürk, MTTB’de görev yaptıkları yıllarda gençliğe her şeyi Sünnet-i Seniyye’ye göre değerlendirmeyi, Sünnet-i Seniyye kantarında tartmağı öğretmişlerdir. Bunun da yolunun (Türkiye Müslümânları olarak çoğunluk Hanefi olduğu için) İmam-ı A’zam’a tâbi olmaktan geçtiğini, onun Sahabe ve Tâbiin (r.a.e.)’den alıp bütün dünyaya yaydığı Ehl-i Sünnet İtikadı’na ve Fıkıh ilmine sarılmakla mümkün olacağını vurgulamışlardır.

FATİH GENÇLİK VAKFI, MTTB’NİN VÂRİSİDİR

4 yıl önce

Fatih Gençlik Vakfı kuruluşunun hemen akabinde faaliyetlerine başlamıştır. En önemli faaliyetlerinden biri olan Yüksek Öğretim Öğrencilerine burs vermeye, yine aynı yılda (1971-72 Öğretim Yılı) 15 kişiye karşılıksız olarak kişi başına ayda 300 TL ve 8 ay süreli olarak başlamıştır. 300 TL ile başlayan burs miktarı aynı dönem Nisan ayında 400 TL’ye çıkarılmıştır. 197273 Öğretim Yılı’nda bursiyer sayısı 50 kişiye çıkarılmış, takip eden yıllarda bu sayı artarak devam etmis ve kısa zamanda 150 öğrenciye ulaşmıştır.