MİSVAK

MİSVAK NE ZAMAN KULLANILMALIDIR?

21 yıl önce

Misvak, Haneliler'e göre abdestin sünnetlerindendir. Abdesi alma­dan önce kullanılır. Zîrâ abdesi. nanuz için farz kılındığından misvakı de abdestten önce kullanmak suretiyle, bu hususta vârid olan her iki Hadîs-i Şerif de: "Nebî-yi Zî-şân (s.a.v.) Efendimiz, gece ve gündüz uykudan uyandıkları vakitte abdesı almadan evvel misvak kullanırdı." (Hadîs-i Şerifi Ebû Dâvûd ve Ahmed bin Hanbel (r.a.) Hz.

MİSVAK

21 yıl önce
  • Misvak; Erak denilen ve çalıya benzeyen, dalları ve yaprakları çok yumuşak ve hoş kokulu bir ağaçtır. Dallarından ve köklerinden misvak çubuğu (diş fırçası) yapılır.

  • Misvak çubuğunun kabuk kısmı soyulur, lif kısmı temizlenir ve bir miktar su içine bırakılarak bir müddet bekletilip yumuşatılır, lifler haline geldikten sonra kullanılır. En iyi kullanma şekli, gül suyu ile ıslatılarak kullanılmasıdır.

MİSVAK'IN FAYDALARI

22 yıl önce

1- Misvak diş etlerini tahriş etmez aksine kuv­vetlendirir.

2- Fiziki temizlikle beraber antiseptik etki ile kimyasal temizleme yaparak zararlı mikropla­rın üremesine mâni olur.

3- Mikropların yuvalanma ve saklanma yerleri olan diş taşlarının teşekkülüne mâni olur.

4- Ağız suyunun salgılanmasını artırır.

5- Ağız kokusunu giderir.

6- Diş minelerini parlatır.

7- Mide ifrazını artırarak hazmı kolaylaştırır.

8- Şekerli madde ihtiva etmediğinden mikrop üremesine müsait zemin meydana getirmez.

MİSVAK

26 yıl önce

Misvak, ağıza sürülecek ağaç çubuğuna (ağaçtan fırçaya) denir.

İmam-ı Âzam'a göre : Misvak tutunmak di­nî sünnetlerdendir. Ağızı, misvak çubuğu ile temizlemek, müstehabdır.

Peygamberimiz (s.a.v.) Hadislerinde misvak hakkında şöyle buyurmuştur :

«Eğer ümmetime meşekkat vermeseydim, her namaz için misvak tutunmalarını, emr ederdim.»

«Misvak tutunmakla o kadar emr olundum ki, hatta bu hususta vahiy inecek zannettim.»

«Misvak tutunmanızı size çok tavsiye ede­rim.»

MİSVAK

27 yıl önce

Ebû Hüreyre (r.a.)'den Resûl-i Ekrem (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

  • "Eğer ümmetime meşakkat vereceğini bil­mesem kendilerine her abdest ile beraber misvak kullanmalarını emr ederdim."

  • "Misvak kullanınız, çünkü misvak ağzın temizliğidir."

Cumhur-u ulemâ'ya göre misvak kullanmak sünnettir. Hatta vâcibdir diyenler bile olmuştur.

MİSVAK HAKKINDA

28 yıl önce

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): «Ağızları­nız Kur'an yoludur, onlan misvak ile temizleyi­niz.» buyurmuştur.

Hz. Peygamber (s.a,v.): «Eğer ümmetime ağır geleceğinden korkmasaydım, her namazda onlara misvak kullanmayı emrederdim.» buyur­muştur.

Misvak kullanmanın keyfiyeti: Misvak erak ağacından veya diş sarılığını izale edebilecek diğer sert ağaçların dallarından olabilir.

Bu ağaç ile enine boyuna veya yalnız eni­ne dişlerini temizler.

MİSVAK KULLANMANIN FAYDALARI

29 yıl önce
  • Misvak diş etlerini tahriş etmez bilâkis masaj etkisiyle kan akımını düzenliyerek dişetlerini kuvvetlendirir.

  • Fiziki temizlemeye ilâve olarak antiseptik etki ile kimyasal temizleme yapacak zararlı mikropların üremesine mani olur.

  • Diş çürüklerinin sebebi mikropların yu­valanma ve saklanma yerleri olan diş taşlarının teşekkülüne mani olur.

  • Ağız temizliğinde büyük vazifesi olan ağız suyunun salgılanmasını arttırır.

  • Ekseriya diş çürüklerine diş taşlarına bağ­lı olan ağız kokusunu giderir.

MİSVAK KULLANMAK

30 yıl önce

Misvak kullanmak; abdestin sünnetlerin­den biridir. Şöyle ki: Misvak, arak denilen ağacın dalıdır. Parmak kalınlığında ve kulla­nanın karışı boyunda olmalıdır. Sağ ele alınır, serçe parmağının üstünden geçirilir, baş par­makla altından tutulur ıslatılarak ağzın sağ ta­rafından başlanır, dişlere enine sürülür, isti­mali oruca mani değildir.

Misvakın pekçok faideleri ve sevabı var­dır. Dişleri temizler, ağız kokusunu giderir, haz­mı kolaylaştırır, gözlerin ferini artırır, sıhhate hizmet eder...

Bir Hadis-i Şerif'te;