SALAVAT GETİRMEK

SALAVÂT GETİRMEK VAZÎFEMİZ

2 yıl önce

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz'e salavât getirmek Cenâb-ı Hakk'ın emridir:

''Muhakkak ki Allah ve Melekleri, o Peygambere salât ederler. Ey îmân edenler! (Siz de) ona salât edin ve (ona) teslîmiyetle selâm verin!'' (Ahzâb s.56)

Allahu Teala bu Âyet-i Kerime'de, Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kendi nezdinde ve yüce varlıklar olan Melekler katında üstün bir makamı olduğunu bildiriyor. Kendisinin Hz. Muhammed (s.a.v.)'i övdüğünü, Meleklerin de onun için duada bulunduklarını bildiriyor ve yeryüzünde yaşayan biz insanlara da onu övmemizi emrediyor.

HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’E SALAVÂT GETİRMENİN FAZİLETİ

4 yıl önce

“Cuma günü üzerime yüz defa Salâvat getirenin seksen yıllık hatalarını Allah (c.c.) affeder.”

“Üzerime Cuma günü veya gecesi yüz defa Salâvat okuyan kimsenin yüz türlü haceti kabul edilir.”

“Bin defa üzerime Salâvat getiren ölmeden önce cennetle müjdelenir.”

“Cebrail (a.s.) bana gelerek: Ey Allah’ın Resûlü, senin üzerine Salâvat getiren kimse için yetmiş bin melek istiğfar getirir, buyurdu.”

“İnsanların bana en yakını üzerime en çok Salâvat getirenidir.”

PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZ’İN ÜSTÜNLÜĞÜ VE O’NA SALAVÂTIN FAZÎLETİ

4 yıl önce

Resûlullâh (s.a.v.) buyuruyorlar ki: “Bir melek yanıma gelerek bana selâm verdikten sonra şöyle dedi: ‘Ben devamlı olarak seninle müşerref olmak için Allâh’ımdan müsaade istiyordum.’ (Melek daha sonra şöyle dedi:) ‘Ey Allâh’ın Resûlü sana müjdeler olsun ki, Allâh’ın nezdinde senden daha iyi bir hiç kimse yoktur.’”

“Benimle kıyâmetin durumu (ha geldi, ha gelecek diye) yarış eden iki koşu atına benzer. Yine benimle sizin durumunuz, daha önce gönderilip düşman bu tarafa geliyor diye elbiselerini çıkararak işaret eden bir öncüye benzer.”

SALAVAT GETİRMEK HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

27 yıl önce

Kâinatın efdali Peygamberimiz (s.a.v.) Efen­dimize Sâlât-u Selâm getirmek abd (köle, kul) azat etmekten efdaldir.

«Cenab-ı Allah (c.c.)'a razıyen mülâki ol­mak arzusunda bulunanlar (Allah-ü Teâlâ'ya O'nun razı olduğu halde kavuşmak isteyenler) bana çokça salâvat göndersinler.»

«Tahkika sizden bana en yakın olan kimse beni salât-u selâm ile çokça yadeden, ananlar­dır (Bana çokça salâvat getirenlerdir.)»

«Bir kere bana salât-u selâm getirenlere Ce­nab-ı Allah (c.c.) on defa rahmet eder.»

SALÂVAT GETİRMEK HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

30 yıl önce

Kâinatın efdali Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimize Salat-u Selâm getirmek abd (köle, kul) azat etmekten efdaldir.

«Cenab-ı Allah (c.c.)'a razıyen mülâki olmak arzusunda bulunanlar (Allah-ü Teâlâ'ya) O'nun razı olduğu halde kavuşmak isteyenler bana çokça salâvat göndersinler.»

«Tahkika sizden bana en yakın olan kim­se beni salât-ı selâm ile çokça yadeden ananlardır (Bana çokça salâvat getirenlerdir.)

«Bir kere bana salât-u selâm getirenlere Cenab-ı Allah (c.c.) on defa rahmet eder.